Hair Labs Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Natural Labs

De voorwaarden van alle lopende acties op Naturallabs.nl.

 • De actie is alleen geldig in de periode die beschreven staat in de actiebeschrijving
 • Aan de actie kan worden deelgenomen door alle klanten van Natural Labs
 • Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen of abonnementen
 • De prijs in de Winkelmand is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen in de webshop
 • Acties zijn alleen geldig voor consumenten, dus niet voor wederverkopers
 • Natural Labs behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Natural Labs is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natural Labs
 • In het geval de klant een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kan hij of zij contact opnemen met de Natural Labs klantenservice: telefoon: 010-8200362, e-mail: info@naturallabs.nl
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
 • Indien een levering binnen 30 dagen retour gezonden wordt, dienen de artikelen die in de maand van bestellen vanuit een Natural Labs-actie gratis mee verzonden zijn ook geretourneerd te worden. Bij het behouden en niet terugsturen van de actie-artikelen worden deze achteraf in rekening gebracht. De klant ontvangt hier achteraf een aparte factuur voor